fbpx

Afslutning af EU projekt udstikker grøn retning for Grøn Vækst

Selvom miljø og biodiversitet altid har været en naturligt integreret del af Grøn Vækst, så har der været et ønske om at udvikle og systematisere indsatsen omkring grøn omstilling, miljø, klima og biodiversitet.
For mulighederne er næsten uendelige, men hvis det skal leve i virksomheden, så er det vigtigt at arbejdet løbende koordineres, at aktiviteterne taler sammen med virksomhedens værdier og kernekompetencer, og at der hele tiden følges op på muligheder og gode ideer.  

I slutningen af 2021 søgte Grøn Vækst derfor EU React midler, til rådgivning og kompetenceudvikling indenfor grøn omstilling, hvilket førte til et tilskud på 210.000. Via sparring og vejledning fra en ekstern rådgiver, er virksomheden blevet endevendt, for at se på de mange muligheder der er for at gøre en forskel. Fra simple interne CO2 besparelser, til rådgivning af kunder, så f.eks. biodiversiteten kan øges markant. 
Undervejs er der talt med mange forskellige medarbejdere, så deres værdifulde input også er medtaget. 

”Projektet har givet os et solidt grundlag for at arbejde systematisk med grøn omstilling, som vi nu arbejder videre på. Det handler både om at se på egne rammer, men også om det kæmpe potentiale der ligger i, at hjælpe kunder til at få mere biodiversitet og grønne klimaløsninger, til gavn for alle”, siger direktør Jakob Kristensen.  Projektet går godt i tråd med den meget ambitiøse bæredygtighedsstrategi, som Grøn Væksts moderselskab Idverde arbejder med.
Læs mere om SMV:Grøn puljen her
Biodiversitet, bi

Facebook


Linkedin


Youtube