fbpx

Biodiversitet

Denne side skal inspirere jer til at bringe biodiversitet ind i hverdagen, som en helt naturlig del af driften af jeres grønne områder, og i jeres strategier for grøn bæredygtighed.
Det behøves nemlig ikke være svært – og det kan gøre en stor forskel for både natur og mennesker.  

Mulighederne er talrige, og Grøn Vækst har igennem en årrække opbygget solid erfaring og viden indenfor biodiversitet i alle anlægsgartner ydelser.

Vi skaber plads til natur i byerne

Naturen er trængt. Især i bynære og bebyggede områder. Arter forsvinder i hobetal og levesteder for dyr, insekter og planter skrumper ind, i takt med at mennesket bygger ud.

Den gode nyhed er, at ALLE kan gøre en forskel. Og dem med mange udendørs arealer kan gøre endnu mere. 

Hvad enten ønsket er at arbejde aktivt med biodiversitet som del af en større ESG eller CSR strategi, eller blot at skabe lidt ekstra glæde, sundhed og livskvalitet i små og store boligkvarterer eller offentlige områder, så kan vi hjælpe jeres indsats på vej. 

Sådan kommer I igang

Biodiversitet handler om at give naturens artsrigdom de bedste betingelser. Mange grønne områder indeholder allerede værdifulde arter, andre har brug for en total kickstart. Samtidig vil det variere hvilke arter der trives bedst hvilke steder. Derfor bør man tænke på at arbejde med det der er, fremfor at bruge ressourcer og krudt på at omdanne til en natur, som måske ikke vil kunne trives i længden.

Netop derfor starter vi altid med en gennemgang af jeres grønne områder, så vi kan opstille forslag og planer, der passer præcis til de områder, I råder over og som kan hjælpe biodiversiteten bedst på vej.

Lad os hjælpe jer med at skabe biodiversitet.

En vigtig investering

Borgerne ønsker flere grønne områder og sundere omgivelser.
Virksomheder er nødt til at udvikle sig indenfor bæredygtighed, både qua lovgivning og for at kunne holde trit med konkurrenterne.
Og medarbejderne (og potentielle medarbejdere) har et stærkt forøget fokus på CSR og arbejdsgivers værdier indenfor grøn omstilling, bæredygtighed og klima. De bedste medarbejdere søger derhen, hvor ikke kun deres faglige, men også deres miljøbaserede værdier opfyldes bedst.

Investering i biodiversitet og naturens velbefindende er ikke et spørgsmål om ’skal vi?’, det er et spørgsmål om ’hvornår’ og ’hvordan’.

Download vores brochure med inspiration og baggrund

Vil du se eksempler på mange af de tiltag, vi implementerer med henblik på at øge biodiversiteten i bynære områder, så download vores brochure med masser af billeder og mere baggrund for tiltagene.