Vi passer på miljøet… -og på hinanden!

Intro

Vores miljø- og arbejdsmiljøpolitikker tager udgangspunkt i vores to miljø- og arbejdsmiljøcertificeringer samt FN’s verdensmål. Dette er de største grundsten i Grøn Vækst’s DNA.

Vi har valgt at fokusere på 5 principper fra FN’s verdensmål.

Heraf indgår de tre første i vores arbejdsmiljøpolitik og de to sidste i vores miljøpolitik.

Intelligent hensyntagen til miljøet er en investering i fremtiden

Med vores ISO 45001 certificering i arbejdsmiljøledelse i hånden, kan vi dokumentere, at vi passer på hinanden i Grøn Vækst A/S. En aktiv indsats for arbejdsmiljøet medfører større tilfredshed hos medarbejdere og kunder. Det medfører også øget sikkerhed for vores medarbejdere, og alt i alt gør det os til en mere grundig og produktiv samarbejdspartner.

Grøn Vækst A/S foretager sig ikke noget, uden at miljøspørgsmål har været en del af beslutningsprocessen.

Det ligger så dybt i os, at miljøet tænkes ind i vores grønne løsninger, at det er en helt naturlig del af vores hverdag. Det ligger også solidt i bevidstheden hos vores medarbejdere. På nogle lokationer arbejdes der f.eks. KUN med el-drevne værktøjer og køretøjer. Det er et stigende krav fra alle vores kunder, at vi kan håndtere miljøspørgsmål professionelt og struktureret – og det kan vi – for det er jo det, vi er!

Hvad gør vi helt konkret for miljøet?

Godt arbejdsmiljø kan måles

Et af vores målepunkter er antallet af sygedage. Mængden er faldende og det er et sikkert tegn på, at vores indsats har haft den ønskede effekt.

Et andet målepunkt er antallet af arbejdsulykker. Vi forebygger disse ulykker ved udlevering af bl.a. sikkerhedstasker med værnemidler til alle medarbejdere, og ved grundige arbejdsinstruktioner og beredskabsplaner på de enkelte opgaver.

Arbejdsmiljøpolitik